Chiết Khấu
50%

cho TỔNG NGÂN SÁCH GOOGLE ADS

Ví dụ: Bạn chạy 10.000.000 chỉ cần thanh toán 5.000.000

– Giảm đi 50% chi phí quảng cáo là sứ mệnh của chúng tôi.

– Hỗ trợ setup quảng cáo tối ưu từ khóa mang chuyển đổi ra đơn hàng cao nhất

Quên chi phí Google Ads đi

50%