CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

1. Điều kiện được bảo hành

Sản phẩm trong thời gian bảo hành, tuân thủ chính sách sử dụng sản phẩm tài GetDrive.NET

Trước khi được bảo hành, chúng tôi sẽ kiểm tra sản phẩm nếu đúng như khiếu nại, chúng tôi sẽ đổi trả sản phẩm mới cho quý khách hàng. Hoặc thống nhất từ đôi bên để giải quyết một cách thỏa đáng nhất

2. Điều kiện không được bảo hành

Không tuân thủ chính sách sử dụng riêng của từng sản phẩm