Forum - Liên hệ admin để đăng ký thành viên 1
Forum Navigation
You need to log in to create posts and topics.

Hướng dẫn sử dụng Office 365 mới nhất - Office GDN

Hướng dẫn người dùng sử dụng các phần mềm của Office 365 

Forum - Liên hệ admin để đăng ký thành viên 3

Giới thiệu

Office 365 là phần mềm hiệu suất cao (bao gồm Word, PowerPoint, Excel,
Outlook, OneNote, Publisher, Access, …) và cho phép người dùng tiếp cận trải nghiệm
Office trên tối đa 5 PC hoặc máy Mac và trên các thiết bị di động. Các bản cài đặt
Office truyền thống bị ràng buộc trên các máy tính mà chúng được cài đặt. Office 365
cho phép các tùy chọn triển khai mới linh hoạt mà người dùng cá nhân và/hoặc chuyên
viên CNTT có thể chọn để cài đặt Office hoặc có thể chạy online trực tiếp từ trang
https://office.com không giống các phiên bản Office truyền thống trước đây.

 

FILE PDF hướng dẫn:

Download Google Drive

 

Liên hệ mua tài khoản giá rẻ khi cần: Office 365 : 250k/ tài khoản

Forum - Liên hệ admin để đăng ký thành viên 5