Forum - Liên hệ admin để đăng ký thành viên 1
Forum Navigation
You need to log in to create posts and topics.

KỸ NĂNG ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CƠ BẢN VÀ 11 CASE STUDY ĐIỂN HÌNH (phần 2)- GDN Mọt Internet

Nghề nghiệp là một phần quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta, vì vậy có những người học một ngành nhưng cuối cùng lại chọn nghề nghiệp khác, cũng có những người làm rất nhiều công ty rồi mới tìm được chốn dừng chân.

Có lẽ vậy nên tự định hướng nghề nghiệp cho bản thân là điều bất kỳ bạn trẻ nào cũng cần chuẩn bị.

Forum - Liên hệ admin để đăng ký thành viên 3

Bạn sẽ học được gì?

 • Các khái niệm quan trọng nhất về định hướng nghề nghiệp
 • 4 giai đoạn định hướng nghề nghiệp và mô tả từng giai đoạn
 • Cách định hướng lộ trình học tập và phát triển năng lực cá nhân
 • Các case suty định hướng nghề nghiệp điển hình.

Giới thiệu khóa học

Kỹ năng định hướng nghề nghiệp và 11 case study điển hình

Một trong những nhu cầu bức thiết của các bạn trẻ, từ lúc còn là học sinh trung học phổ thông, đến sinh viên, rồi ra trường làm việc đó chính là vấn đề về HƯỚNG NGHIỆP.

 • Làm thế nào để biết mình chọn đúng ngành, làm đúng nghề?
 • Làm thế nào để phát triển tốt trong nghề nghiệp của mình?
 • Minh đang băn khoăn giữa ngành này và ngành kia? Làm thế nào để đưa ra lựa chọn?
 • Dựa vào đâu để định hướng nghề nghiệp?
 • Mình đang học ngành này nhưng muốn chuyển sang ngành khác thì bắt đầu từ đâu?

Những câu hỏi này đều sẽ được giải quyết trong khoá học Kỹ năng định hướng nghề nghiệp cơ bản và 11 case study điển hình.

Lợi ích sau khóa học “Kỹ năng định hướng nghề nghiệp và 11 case study điển hình”:

 • Các khái niệm quan trọng nhất về định hướng nghề nghiệp
 • 4 giai đoạn định hướng nghề nghiệp và mô tả từng giai đoạn
 • Cách định hướng lộ trình học tập và phát triển năng lực cá nhân
 • Các case suty định hướng nghề nghiệp điển hình.

 

Forum - Liên hệ admin để đăng ký thành viên 5