Hướng Dẫn Chèn Cột Trong Excel – Đơn Giản và Chi Tiết

Hướng Dẫn Chèn Cột Trong Excel. Bạn đang gặp vấn đề với việc thiếu cột cho dữ liệu quan trọng trong bảng tính Excel? Đừng lo, bài viết này sẽ cung cấp một hướng dẫn đơn giản và toàn diện về cách chèn cột trong Excel.

Hướng Dẫn Chèn Cột Trong Excel

I. Hướng Dẫn Nhanh Chèn 1 Cột Trong Excel

 1. Hướng Dẫn Nhanh:
  • Click vào chữ cái của cột bên phải nơi bạn muốn chèn cột mới.
  • Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + + (dấu cộng) trên bàn phím.
 2. Bước Chi Tiết Sử Dụng Phím Tắt:
  • Click vào chữ cái của cột bạn muốn chèn.Hướng Dẫn Chèn Cột Trong Excel – Đơn Giản và Chi Tiết 16
  • Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + + để chèn cột mới.Hướng Dẫn Chèn Cột Trong Excel – Đơn Giản và Chi Tiết 17Hướng Dẫn Chèn Cột Trong Excel – Đơn Giản và Chi Tiết 18
 3. Bước Chi Tiết Sử Dụng Insert:
  • Click vào chữ cái của cột bạn muốn chèn.Hướng Dẫn Chèn Cột Trong Excel – Đơn Giản và Chi Tiết 19
  • Chuột phải và chọn “Insert” từ menu.Hướng Dẫn Chèn Cột Trong Excel – Đơn Giản và Chi Tiết 20

II. Chèn Nhiều Cột Trong Excel

 1. Chèn Nhiều Cột Liên Tiếp:
  • Chọn các cột liên tiếp bạn muốn thêm.Hướng Dẫn Chèn Cột Trong Excel – Đơn Giản và Chi Tiết 21
  • Nhấn Ctrl + Shift + + để chèn nhiều cột.Hướng Dẫn Chèn Cột Trong Excel – Đơn Giản và Chi Tiết 22
 2. Chèn Nhiều Cột Không Liên Tiếp:
  • Chọn các cột không liên tiếp bạn muốn thêm.Hướng Dẫn Chèn Cột Trong Excel – Đơn Giản và Chi Tiết 23
  • Giữ phím Ctrl và click vào các chữ cái của cột.Hướng Dẫn Chèn Cột Trong Excel – Đơn Giản và Chi Tiết 24
  • Nhấn Ctrl + Shift + + để chèn nhiều cột.

III. Chèn Cột Trong Bảng Excel

 1. Thêm 1 Cột Ở Các Ô Không Phải Cuối Cùng:
  • Chọn cột bạn muốn chèn.Hướng Dẫn Chèn Cột Trong Excel – Đơn Giản và Chi Tiết 25
  • Chuột phải và chọn “Insert.”Hướng Dẫn Chèn Cột Trong Excel – Đơn Giản và Chi Tiết 26
 2. Thêm 1 Cột Ở Cuối Bảng:
  • Chuột phải vào tiêu đề bảng.Hướng Dẫn Chèn Cột Trong Excel – Đơn Giản và Chi Tiết 27
  • Chọn “Insert” và xác định vị trí (bên phải hoặc bên trái).Hướng Dẫn Chèn Cột Trong Excel – Đơn Giản và Chi Tiết 28

  Lưu ý: Cột mới sẽ được đặt tên là “Column1” theo mặc định.

IV. Xóa Cột Trống Trong Excel

 • Click vào chữ cái của cột cần xóa.Hướng Dẫn Chèn Cột Trong Excel – Đơn Giản và Chi Tiết 29
 • Nhấn Delete hoặc vào Home > Editing > Clear > Clear All.Hướng Dẫn Chèn Cột Trong Excel – Đơn Giản và Chi Tiết 30

Kết Luận: Tóm lại, quá trình chèn cột trong excel là đơn giản với các công cụ như phím tắt, thao tác nhanh và xử lý bảng cụ thể. Hãy thoải mái khám phá và chia sẻ cách làm này với người khác. Chúc bạn thành công!

Đánh giá post