6 Bước Thông Thạo Excel Cho Người Mới

Hãy cùng tổng hợp 6 thủ thuật cơ bản nhất trên Excel, đặc biệt dành cho người mới bắt đầu. Đây là những cách tiếp cận giúp bạn nhanh chóng làm quen với phần mềm này.

6 Bước Thông Thạo Excel Cho Người Mới

1. Sao Chép Công Thức Đơn Giản

Khi bạn cần sao chép một công thức từ một ô sang một ô khác, Excel tự động điều chỉnh các tham chiếu liên quan trong công thức.

Cách Thực Hiện:

 • Nhấn Ctrl + C để sao chép một hoặc nhiều dòng.6 Bước Thông Thạo Excel Cho Người Mới 20
 • Tiếp theo, chọn ô muốn dán và ấn Ctrl + V để dán công thức vào đó.6 Bước Thông Thạo Excel Cho Người Mới 216 Bước Thông Thạo Excel Cho Người Mới 22

2. Sử Dụng Fill Handle

Fill Handle là một công cụ hữu ích, xuất hiện dưới dạng một nốt màu đen ở góc phải dưới của ô được chọn. Nó cho phép bạn sao chép nhanh chóng các công thức từ một ô hoặc dải ô sang các ô khác một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Cách Thực Hiện:

 • Nhấp và giữ chuột trái trên chốt của ô.6 Bước Thông Thạo Excel Cho Người Mới 23
 • Kéo chốt sang các ô khác để sao chép công thức.6 Bước Thông Thạo Excel Cho Người Mới 246 Bước Thông Thạo Excel Cho Người Mới 256 Bước Thông Thạo Excel Cho Người Mới 26

3. Tham Chiếu Tuyệt Đối

Tham chiếu tuyệt đối giúp bạn cố định một hoặc nhiều tham chiếu trong một công thức, ngăn chúng thay đổi khi bạn sao chép công thức đó sang các ô khác.

Cách Thực Hiện:

 • Sử dụng ký tự $ trước chữ cái cột hoặc số hàng để cố định tham chiếu.6 Bước Thông Thạo Excel Cho Người Mới 276 Bước Thông Thạo Excel Cho Người Mới 286 Bước Thông Thạo Excel Cho Người Mới 29

4. Di Chuyển Công Thức

Di chuyển công thức trong Excel dễ dàng bằng cách cắt và dán.

Cách Thực Hiện:

 • Chọn ô chứa công thức.
 • Nhấn Ctrl + X để cắt và Ctrl + V để dán công thức vào ô mới.6 Bước Thông Thạo Excel Cho Người Mới 306 Bước Thông Thạo Excel Cho Người Mới 316 Bước Thông Thạo Excel Cho Người Mới 32

5. Sao Chép Y Nguyên

Bạn cũng có thể sao chép y nguyên một công thức mà không thay đổi nào khi dán vào ô khác.

Cách Thực Hiện:

 • Bôi đen công thức, nhấn Ctrl + C, sau đó nhấn Enter.6 Bước Thông Thạo Excel Cho Người Mới 33
 • Chọn ô mới và nhấn Ctrl + V để sao chép y nguyên công thức.6 Bước Thông Thạo Excel Cho Người Mới 34

6. Sao Chép Y Nguyên Nhiều Công Thức

Đối với việc sao chép nhiều công thức một cách nhanh chóng, bạn có thể sử dụng hộp thoại Find and Replace.

Cách Thực Hiện:

 • Bôi đen nhiều công thức cần sao chép.6 Bước Thông Thạo Excel Cho Người Mới 35
 • Sử dụng Find and Replace để thay thế dấu bằng (=) bằng một ký tự tạm thời.6 Bước Thông Thạo Excel Cho Người Mới 36
 • Tiếp theo, sao chép và dán chuỗi văn bản sang vị trí mới.6 Bước Thông Thạo Excel Cho Người Mới 376 Bước Thông Thạo Excel Cho Người Mới 38

Những thủ thuật này sẽ giúp bạn làm quen với Excel một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn. Chúc bạn thành công!

Đánh giá post