Cách đánh số trang trong word dễ thực hiện nhất

Nay mình hướng dẫn cách đánh số trang trong Word và đây là 2 cách đánh số trang trong Word để các bạn dễ dàng thực hiện nhất: Cách đánh số trang trong Word và cách đánh số trang từ trang thứ 2 hoặc bất kỳ số trang nào các bạn muốn đánh, dễ dàng thực hiện và phân chia trang trong Word của bạn, tiện trong công việc của các bạn đánh số trang trong Word. Bắt đầu bằng 2 cách: Từ cách đánh số trang trong toàn bộ Word, và cách đánh số trang trong Word từ trang thứ 2 hoặc bất kỳ số trang. Cách đánh số trang trong Word đơn giản bạn làm theo mình nhé.

Cách 1: Cách đánh số trang trong Word

Bước 1: Chỉnh sửa phần Insert 

Click vào Insert trên menu, chọn Page Number.

Click vào Insert trên menu, chọn Page Number
Click vào Insert trên menu, chọn Page Number

Bước 2: Chọn kiểu đánh số trang trong word

Chọn kiểu đánh số trang theo ý muốn (Trên, dưới, trái, phải…).

Chọn kiểu đánh số trang theo ý muốn (Trên, dưới, trái, phải...)
Chọn kiểu đánh số trang theo ý muốn (Trên, dưới, trái, phải…)
Chọn Close Header and Footer Close để hoàn tất
Chọn Close Header and Footer Close để hoàn tất

Như vậy các trang của bạn đã được đánh số từ 1 tới hết số trang, nếu bạn muốn đánh số trang theo kiểu Page 1 of 1 trên tổng số trang của các bạn: Bạn Click Insert, và chọn Page Number và bạn lướt xuống tìm kiếm Page 1 of 1 (Bên phải hoặc trái).

Bạn Click Insert, và chọn Page Number và bạn lướt xuống tìm kiếm Page 1 of 1 (Bên phải hoặc trái)
Bạn Click Insert, và chọn Page Number và bạn lướt xuống tìm kiếm Page 1 of 1 (Bên phải hoặc trái)
Chọn Close Header and Footer Close để hoàn tất
Chọn Close Header and Footer Close để hoàn tất

Bạn có thể chỉnh sửa kiểu Page 1 of 1 thành bất kỳ kiểu gì bạn muốn ví dụ Trang ⅕. Nếu bạn muốn đánh số trang từ số 2 hoặc một số bất kì bạn tiếp tục bạn vẫn vào  Insert > Page Number > Format page Numbers > Click vào Start at chọn số trang bạn muốn chọn.

Tiếp tục bạn vẫn vào  Insert > Page Number > Format page Numbers > Click vào Start at chọn số trang bạn muốn chọn
Tiếp tục bạn vẫn vào  Insert > Page Number > Format page Numbers > Click vào Start at chọn số trang bạn muốn chọn
Giả sử mình đánh số 2 sau khi chọn xong các bạn Click vào Ok, khi đó trang bắt đầu của bạn là số của bạn chọn
Giả sử mình đánh số 2 sau khi chọn xong các bạn Click vào Ok, khi đó trang bắt đầu của bạn là số của bạn chọn

Cách 2: Cách đánh số trang trong Word từ trang thứ 2 hoặc bất kỳ số trang

Bước 1: Đưa chuột vị trí đầu trang

Chọn vào vị trí đầu trang.

Đưa chuột vào vị trí đầu trang mà bạn muốn bắt đầu đánh số trang
Đưa chuột vào vị trí đầu trang mà bạn muốn bắt đầu đánh số trang

Bước 2: Chọn Layout > Breaks > Next Page.

Chọn Layout > Breaks > Next Page để tách văn bản thành 2 Section, Section 2 bắt đầu từ trang mà bạn muốn đánh số trang.

Chọn Layout > Breaks > Next Page để tách văn bản thành 2 Section, Section 2 bắt đầu từ trang mà bạn muốn đánh số trang.
Chọn Layout > Breaks > Next Page để tách văn bản thành 2 Section, Section 2 bắt đầu từ trang mà bạn muốn đánh số trang.

Bước 3: Đánh số trang cho toàn bộ văn bản Word

Đánh số trang cho toàn bộ văn bản Word như thông thường. (Khi đó số trang vẫn được đánh liên tiếp từ Section 1 đến Section 2).

Đánh số trang cho toàn bộ văn bản Word như thông thường (Khi đó số trang vẫn được đánh liên tiếp từ Section 1 đến Section 2)
Đánh số trang cho toàn bộ văn bản Word như thông thường (Khi đó số trang vẫn được đánh liên tiếp từ Section 1 đến Section 2)

Bước 4: Ngắt liên kết giữa 2 Section

Vẫn tại giao diện header và footer, để ngắt liên kết giữa hai Section các bạn chọn thẻ Design > nhấn để bỏ chọn Link to Previous để ngắt liên kết giữa 2 Section.

Chọn thẻ Design > nhấn để bỏ chọn Link to Previous để ngắt liên kết giữa 2 Section.
Chọn thẻ Design > nhấn để bỏ chọn Link to Previous để ngắt liên kết giữa 2 Section.

Bước 5: Xóa số trang ở Section 1

Bạn có thể đặt con trỏ chuột vào số trang của Section 1 và chọn  Insert > Page Number > Remove Page Numbers. Hoặc click đúp vào phần số trang ở section 1, sau đó xóa số trang

Chọn  Insert > Page Number > Remove Page Numbers. Hoặc click đúp vào phần số trang ở section 1, sau đó xóa số trang
Chọn  Insert > Page Number > Remove Page Numbers. Hoặc click đúp vào phần số trang ở section 1, sau đó xóa số trang

Bạn chọn Design > Close Header and Footer Close để đóng cửa sổ này.

Bạn chọn Design > Close Header and Footer Close để đóng cửa sổ này
Bạn chọn Design > Close Header and Footer Close để đóng cửa sổ này

Sau khi bạn làm xong các bước bạn bắt đầu kiểm tra, trang thứ nhất không có số trang, được đánh số trang từ số 2 và số 3 như bình thường. Ví dụ các bạn không muốn đánh số trang từ số 2 nữa mà bạn vẫn muốn bắt đầu từ số 1 thì bạn vẫn vào Insert > Page Number > Format page Numbers > Click vào Start at chọn số trang bạn muốn chọn đánh số trang trong word.

Chèn> Số trang> Định dạng số trang> Nhấp vào Bắt đầu tại
Chèn> Số trang> Định dạng số trang> Nhấp vào Bắt đầu tại
Chỉnh Format page Numbers > Click vào Start at
Chỉnh Format page Numbers > Click vào Start at

Như vậy các trang đầu tiên của mình vẫn được bỏ trống còn trang thứ 2 được đánh số trang như bình thường từ số 1 tới số trang trong Word còn lại.

Nguồn video hướng dẫn chi tiết cho các bạn cách đánh số trang trong word:

Đó là những cách giúp các bạn đánh số trang trong Word hiệu quả mà mình đã chia sẻ cho các bạn, nếu các bạn cần rõ ràng hơn thì mình đã để sẵn video cho các bạn làm theo giúp dễ dàng hơn cách đánh số trang trong word nhé các bạn. 2 cách đánh số trang trong word  mà mình hướng dẫn cho các bạn. Chúc các bạn thực hiện thành công.

4/5 - (1 bình chọn)

Trả lời